DÜRÜM VE FAJITA

DANA FAJİTA

350

COMBO FAJİTA

320

QUASADILLA TAVUK

260

250

ET DÜRÜM / MEAT WRAPPED

240

TAVUK DÜRÜM/CHICKEN WRAPPED

270

QUESADILLA ET

“Tortilla ekme¤i içinde k›y›lm›fl tavuk parçalar›, mozarella, chedar ve fesle¤en sos eflli¤inde” “Sheredded chicken pieces, mosarella cheddar sauce, hot spicy and basilikum sauce in tortilla”

350

DANA FAJITA / VEAL FAJITA

“Jülyen do¤ranm›fl dana antrikot parçalar›, sotelenmifl mevsim sebzeleri üzerinde tereya¤› ile marine edilmifl so¤an, biber çeflitleri sar›msakl› özel sos eflli¤inde” “Jülienne shreded veal antricote pieces served with sauteed seasonal vegetable and marinated onion, pepper, garlic sauce”

340

TAVUK FAJİTA

“Jülyen do¤ranm›fl tavuk parçalar›, sotelenmifl mevsim sebzeleri üzerinde tereya¤› ile marine edilmifl so¤an, biber çeflitleri sar›msakl› özel sos eflli¤inde” “Jülienne shreded chicken pieces served with sauteed seasonal vegetable and marinated onion, pepper, garlic sauce”

260

QUESADILLA TAVUK

220

VEJETERYAN QUESADILLA

220

KÖFTE SANDVİÇ

500

ET GÜVEÇ

480

TAVUK GÜVEÇ